เครื่องแยกน้ำ WE2

มั่นใจในความสะอาดล้าน%

กำจัดตะกอนหินปูน แบคทีเรีย และโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบคทีเรีย
0.4~5 MM

ไวรัส
0.01~0.1μm

การฆ่าเชื้อ
0.001~0.01 MM

โลหะหนัก
0.0005~0.005 MM