เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้านหรือตามอาคารต่างๆ

ชุดกล้องวงจรปิด X-Series Standard Set สามารถนำไปติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ

เงื่อนไขการให้บริการ

  • บริษัทฯ​ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่มีการใช้สายยาวเกินกว่าที่บริษัทฯกำหนดไว้คือ 100 เมตร โดยจะคิดเพิ่ม ในอัตราเมตรละ 20 บาท หากเดินรางหรือเดินร้อยท่อ

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตราเมตรละ 30 บาท

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่มีการใช้สายเพิ่มจากที่บริษัทฯกำหนดไว้ โดยจะคิดตัวกิ๊บและล็อคก้ามปูในอัตราตัวละ 4 บาทและท่อนิ้วในอัตราตัวละ 7 บาท